top of page

FORSKNINGSRAPPORT

Esbri, IIE, Vinnova mfl

Kund:

Bokformgivning

Bokformgivning av rapporten »SVERIGES ENTREPRENÖRIELLA EKOSYSTEM«

Grafisk formgivning, illustration

Boken handlar om hur företag, individer och organisationer kan skapa en fungerande tillväxt.

bottom of page